Compartimentul de Evaluare si Statistica Medicala

Echipa Medicala

 • Minteuan Stefania – registrator medical coordonator
 • Marginean Ramona – registrator medical
 • Kiss Marta – statistician medical
 • Gyeresi  Eva – statistician medical
 • Moldovan Livia – registrator medical
 • Chrihan Sentes Claudia – registrator medical
 • Cuc Cosmina – registrator medical
 • Heghes Eugenia – registrator medical
 • Graur Mihaela – registrator medical
 • Kiss Nella – registrator medical
 • Soplea Viorica – registrator medical
 • Heghes Valeria – registrator medical
 • Vlas Marcela – registrator medical
 • Dobolyi Oana – registrator medical
 • Iusan Raluca – registrator medical
 • Secheli Monica – registrator medical
 • Gabora Diana – registrator medical
 • Suciu Scumpia – registrator medical

Principalele atributii ale Compartimentului de Evaluare si Statistica Medicala

 • colecteaza si verifica datele la nivel de spital lunar, trimestrial si anual, intocmeste rapoartele, centralizatoare, darile de seama si situatiile statistice in vederea trimiterii catre Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Cluj
 • calculeaza indicatorii specifici prin care se analizeaza activitatea spitalului
 • intocmeste situatii prin care se informeaza conducerea spitalului cat si sefii de sectie despre indicatorii obtinuti, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual
 • executa, in termenele stabilite, a tuturor lucrarilor de statistica medicala precum si a celor necesare pentru activitatea operativa in spital si ambulator
 • clasifica foile de observatie ale bolnavilor externati
 • asigura controlul zilnic al foilor de miscare si compararea cu baza de date
 • asigura centralizarea concediilor medicale furnizate pe sectii si Ambulator, tiparirea si expedierea prin e-mail la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Cluj
 • intocmeste toate anexele catre CAS Cluj necesare raportarii activitatii in vederea decontarii serviciilor medicale prestate in spital si ambulator

Contact:

0735.406.242

0735.406.113

statistica@scmcj.ro