COMPARTIMENT DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE (CPCIN)

DESCRIERE

CPCIN desfăşoară activităţi care au ca obiectiv prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale atât la pacienţii asistaţi, cât şi la personalul unităţii.

ECHIPA CPCIN

 • DR. GARBU MIHAELA – medic primar epidemiologie, medic sef
 • DR. CAPRIȘ MĂDĂLINA – medic specialist Bori infectioase
 • ROMAN ADELA – asistent medical PR. asistent coordonator
 • PETRESCU ANGELA – TIMEA – asistent medical PL
 • JIȘA LIOARA – CRINA – asistent medical PL

DOMENII DE ACTIVITATE

 • Supravegherea epidemiologică a infecţiilor nozocomiale
 • Demararea anchetei epidemiologice pentru episoadele epidemice de infecţii nozocomiale
 • Dispunerea măsurilor necesare a fi luate pentru prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale
 • Analizarea cazurilor de infecţii nosocomiale
 • Elaborarea „Planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale”
 • Elaborarea şi revizuirea Ghidului de prevenire a infecţiilor nozocomiale, care conţine protocoale şi proceduri specifice
 • Elaborarea „istoriei” infecţiilor nozocomiale din unitate
 • Verificarea respectării normativelor şi măsurilor de prevenire, condiţii igienicosanitare:
  • norme de curăţenie, dezinfecţie, sterilizare
  • gestionarea lenjeriei
  • gestionarea deşeurilor medicale
  • precauţii standard, adiţionale şi speciale
  • reguli de asepsie şi antisepsie
  • norme de igienă alimentară
 • Efectuarea vaccinărilor pentru personalul unităţii în cadrul campaniilor preventive organizate de Ministerul Sănătăţii
 • Supravegherea accidentelor cu expunere la produse biologice, realizarea vaccinării antihepatită B postexpunere (la recomandarea medicului infecţionist)
 • Instruirea personalului pe tema prevenirii şi combaterii infecţiilor nozocomiale

CONTACT

Tel.: 0735.406.257
mail: cpcin@spitalclujana.ro