CONSILII

1. Consiliul de Administratie

2. Consiliul Medical

3. Consiliul Etic

COMISII

1. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la implementarea si dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial.

2. Comisia de etica pentru aprobarea studiilor clinice

3. Comisia „Medicamentul”

4. Comisia de Farmacovigilenta

5. Comisia de alimentatie si dietetica

6. Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti

7. Comisia de disciplina

8. Comisia de transfuzie si hemovigilenta

9. Comitetul de sanatate si securitate in munca

10. Comisia pentru prevenirea si stingerea incendiilor

11. Responsabil reclamatii