Conform OMS 555/2020 Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca este spital de faza II dedicat pacienților confirmați COVID-19

 

CONDIȚII DE INTERNARE

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca acordă asistență medicală în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

 

SPITALIZARE CONTINUA COVID-19

Documente necesare pentru internare:

 1. Rezultat eliberat de unitate medicală cu: – PCR-SARS CoV2 pozitiv

                                                                                 – Test antigentic SARS CoV2 pozitiv

 1. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini
 2. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
 3. Documente privind istoricul medical al pacientului
 • Rezultate analize anterioare
 • Scrisori medicale

Efecte pacienți (bunuri și obiecte): – doar pentru igiena personală

 • imbracaminte spital

 

INTERNARE SPITALIZARE DE ZI COVID-19 (pacienti aflați în perioada de izolare)

Documente necesare:

 1. Rezultat eliberat de unitate medicală cu – PCR-SARS CoV2 pozitiv

                                                                                – Test antigentic SARS CoV2 pozitiv

 1. Cartea de identitate
 2. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate

INFORMATII PRIVIND INTERNAREA PACIENTILOR NON-COVID-19

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza urmatoarelor acte:

 • actul de identitate;
 • biletul de internare semnat de medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie (în perioada de valabilitate cerută de dispozițiile CNAS conform Contractului Cadru);
 • cardul de sănătate/adeverință înlocuitoare de la CJAS;
 • dovada calității de asigurat prin adeverința de la locul de muncă cu mențiunea că s-a platit contribuția la C.A.S., adeverință eliberată de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificată la Biroul de Internări/Externări prin accesarea site-ului www.cnas.ro;
 • dacă pacientul NU se regăsește în baza de date, sau NU poate prezenta dovada calității de asigurat va semna Angajamentul de Plată – document prin care pacientul se angajează să prezinte în timp util dovada calității de asigurat sau să achite cheltuielile de spitalizare;
 • în cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat solicită o intervenție medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitaliceşti decontate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va semna Angajamentul de Plată a serviciilor solicitate contra cost.

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR

Externarea pacienților de pe secție se face la recomandarea medicului curant conform evoluției stării de sănătate a pacientului.

Programare pentru externare

Programarea și comunicarea externării se va realiza cu cel puţin 12 ore înainte de externare.
În cazul pacientilor care necesită însoțire, aparținătorii sunt anunțați cu minim 48 de ore înainte de externare.

La externare pacientul primeste urmatoarele documente

 • biletul de externare/scrisoarea medicala in cel putin 2 exemplare, cu una din copii urmand a se prezenta la medicul de familie și/sau medicul curant specialist din ambulatoriu pentru înregistrare, alta pentru serviciile de asigurare a continuității îngrijirilor, pentru cazurile care necesită o monitorizare continuă imediat după externare si eliberarea eventualelor retete medicale sau prelungiri ale concediilor medicale;
 • copia decontului de cheltuieli medicale din perioada spitalizarii;
 • copia rezultatului anatomo-patologic (dacă nu este înscris în biletul de ieșire/scrisoarea medicală) pentru pacienții cărora li s-a prelevat țesut în scop bioptic. Dacă rezultatul anatomopatologic nu este încp disponibil la externare, pacientul va fi informat asupra datei la care acesta va putea fi ridicat;
 • certificatul medical, dacă acesta a fost solicitat pentru a fi predat la angajator (conform procedurii specifice de completare și eliberare), precum și specificațiile necesare în vederea prelungirii acestuia;
 • reţetă medicală gratuită, compensată sau simplă după caz;
 • bilet de trimitere către alţi specialişti sau pentru diverse investigaţii paraclinice (după caz);
 • referat medical către serviciile de expertiză (după caz).

Urmarirea pentru o perioada de timp, în condiţii ambulatorii, a pacienţilor externati

 • pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronica este înregistrat în registrul de internari.
 • se eliberează biletul de externare cu menţionarea urmăririi în ambulatoriu a evoluţiei afecţiunii cronice.
 • se elibereaza scrisoarea medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii scrise despre:

 • afecţiunea de care suferă/ posibile complicaţii;
 • planul de tratament;
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim igieno-dietetic;
 • prezentarea de urgenţă la medic la orice semn de agravare a bolii.

Pacientul va primi de asemnea informaţii despre monitorizarea şi evaluarea afecţiunii, astfel:

 • ritmicitatea prezentării la control la cabinetul de specialitate din ambulatoriul spitalului;
 • ritmicitatea prezentării pentru internare şi reevaluare a afecţiunii cu efectuarea pachetului de analize în vederea ajustării planului terapeutic;
 • respectarea planului terapeutic şi de viaţa.