Conform Ordinului nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, actualizat

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca este spital de nivel I și se pot interna atât pacienți confirmați COVID-19, precum și pacienți NON-COVID.

Mentionăm că activitatea de la nivelul spitalului se desfășoară în condiții de siguranță, luându-se toate măsurile pentru protecția pacienților, circuitele fiind separate de activitatea COVID din cadrul spitalului. Accesul pacienților NON COVID în secțiile spitalului se realizează separat față de pacienții confirmați COVID.

 

CONDIȚII DE INTERNARE

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca acordă asistență medicală în regim de:

 • spitalizare continuă NON COVID;
 • spitalizare continuă COVID;
 • spitalizare de zi;
 • spitalizare de zi – evaluare POST COVID.

 

 1. SPITALIZARE CONTINUA NON COVID

Documente necesare pentru internare:

 1. Certificatul de vaccinare anti SARS-CoV-2 (pentru pacienții care au fost vaccinați);
 2. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini;
 3. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate;
 4. Biletul de internare de la medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie;
 5. Dovada calității de asigurat prin adeverința de la locul de muncă cu mențiunea că s-a plătit contribuția la C.A.S., adeverință eliberată de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificată la Biroul de Internări/Externări prin accesarea site-ului cnas.ro;
 6. Pacienții neasigurați, care acceptă internarea vor achita la externare contravaloarea serviciilor oferite, în baza decontului de cheltuieli;
 7. În cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat, solicită o intervenție medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitalicești decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va achita contravaloarea serviciilor, în baza decontului de cheltuieli;
 8. Documente privind istoricul medical al pacientului
 • Rezultate analize anterioare
 • Scrisori medicale
 1. Efecte pacienți (bunuri și obiecte minimum necesare) – pentru igiena personală și imbrăcăminte spital.

 

 1. SPITALIZARE CONTINUA COVID – 19

Documente necesare pentru internare:

 1. Rezultat eliberat de unitate medicală cu: – PCR-SARS CoV2 pozitiv

                                                                             – Test antigentic SARS CoV2 pozitiv

 1. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini
 2. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
 3. Documente privind istoricul medical al pacientului
 • Rezultate analize anterioare
 • Scrisori medicale
 1. Efecte pacienți (bunuri și obiecte minimum necesare) – pentru igiena personala și îmbrăcăminte spital

 

 1. SPITALIZARE DE ZI

Documente necesare:

 1. Certificatul de vaccinare anti SARS-CoV-2 (pentru pacienții care au fost vaccinați)
 2. Cartea de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini
 3. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
 4. Documente privind istoricul medical al pacientului
  • Rezultate analize anterioare
  • Scrisori medicale

 

 1. SPITALIZARE DE ZI – EVALUARE POST COVID-19

Documente necesare:

 1. Rezultat eliberat de o unitate medicala cu – PCR-SARS CoV2 pozitiv

                                                                               – Test antigentic SARS CoV2 pozitiv

 1. Cartea de identitate
 2. Cardul de sănătate / Adeverinţă de înlocuire a cardului de sănătate
 3. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist pentru specialitatea MEDICINĂ INTERNĂ.