NOTĂ DE INFORMARE

 

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, având sediul în Cluj-Napoca, str. Tabacarilor nr. 11, legal reprezentat prin d-na Dr. CLAUDIA FEKETE NICORICI – Manager Interimar, având calitatea de operator de date cu caracter personal prelucrează cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare datele dumneavoastră cu caracter personal, anume numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal, telefon, mail etc (plus orice alte date pe care le prelucrați), destinate oferirii de servicii medicale.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențiala.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către societate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi, după caz, transmise unor colaboratori externi spitalului sau unor entități terțe, după cum urmează: transmiterea de informații către serviciile externe de contabilitate, resurse umane, protecția muncii, medicina muncii.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităților pentru scopurile mai sus indicate.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate până la momentul încetării relației cu pacientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a respecta anumite termene de păstrare a acestora.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Trebuie să rețineți că pot exista motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice adecvate pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitarile dumneavoastră, în orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui la numarul de telefon 0735-406208 sau la adresa de e-mail: protectiadatelor@spitalclujana.ro. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit(ă), aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Manager Interimar,
Dr. Claudia Fekete Nicorici