DISCLAIMER / NOTĂ DE INFORMARE

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, având sediul în Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, reprezentat prin MANAGER PROF. DR. NICOLAE CONSTANTEA, având calitatea de operator de date cu caracter personal, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2017 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor persoanale, în vigoare.

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în următoarele scopuri:

  • oferirea de servicii medicale;
  • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră;
  • realizarea activităţilor realizate de noi în interesul dumneavoatră conform obiectului de activitate al operatorului;
  • îndeplinirea obligaţiilor fiscale legale de plată a serviciilor oferite;
  • îndeplinirea obligaţiilor instituite de lege în sarcina Spitaluli Clinic Municipal Cluj-Napoca;
  • îndeplinirea obligaţiei de ţinere a evidenţei contractelor încheiate;
  • comunicarea cu dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA sunt următoarele: NUME, PRENUME, DOMICILIUL ȘI CODUL NUMERIC PERSONAL, TELEFON, MAIL şi alte date pesonale necesare oferirii serviciilor medicale.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către societate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi, după caz, transmise unor colaboratori externi spitalului sau unor entități terțe, după cum urmează: transmiterea de informații către serviciile externe de contabilitate, arhivare, resurse umane, protecția muncii, medicina muncii.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu pacientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a respecta anumite termene de păstrare a acestora.

Beneficiați de următoarele dreptui conform GDPR: dreptul la informare, dreptul de a nu furniza datele, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la retragerea consimțământului, dreptul la restricționarea prelucării, dreptul la plângere, dreptul de a obiecta, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice adecvate pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastra, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui la numarul de telefon 0735-406208 sau la adresa de e-mail: protectiadatelor@spitalclujana.ro. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, sector 1, B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30.

Vă mulțumim,
Conducerea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

MANAGER
PROF. DR. NICOLAE CONSTANTEA