Agenda de integritate organizationala – Declaratie

Acordarea celor mai bune servicii medicale de profil la nivelul municipiului Cluj-Napoca, precum şi tuturor cazurilor adresate spitalului din alte zone ale ţării, astfel încât să se realizeze asigurarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite.

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în domeniul calității este de a obține şi menţine o reputaţie maximă a spitalului prin calitate contribuind în mod major la creșterea calității vieții membrilor comunității deservite.

Misiunea spitalului este de a oferi servicii medicale de înaltă calitate și de a asigura îmbunătățirea continuă a calității actului medical, cu diversificarea serviciilor oferite populației, orientată în permanență spre satisfacerea nevoilor actuale şi aşteptarile viitoare ale pacienţilor și familiilor acestora.

Valorile promovate de Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca:

  • Pacientul pe primul loc: prioritatea noastră este reprezentată de nevoile pacientilor noștri și cautam cele mai bune soluții pentru a le satisface nevoile și așteptările.
  • Universalitate: asigurarea accesului la serviciile esenţiale de sănătate, cu costuri rezonabile pentru toți membrii comunității deservite
  • Standarde ridicate de calitate: imbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale pe care le oferim
  • Servicii medicale cu costuri eficiente, bazate pe nevoi şi rezultate
  • Dedicare, empatie și respect pentru demnitatea personală (pacient şi personal)
  • Model integrat de furnizare de servicii de sănătate

Spitalul urmăreşte în permanenţă utilizarea eficientă a fondurilor, încheierea de angajamente legale numai în limita creditelor bugetare aprobate şi reducerea la minim a cheltuielilor de funcţionare fără afectarea actului medical.

Direcţiile strategiei manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investiţională pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea spitalului având următoarele politici și obiective.