CABINETUL DE CHIRUGIE

DESCRIERE

Ambulatoriul Clinic Integrat de Chirurgie Generală funcționează sub forma unui cabinet medical în clădirea recent modernizată a Ambulatoriului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Ambulatoriul integrat se află în imediata vecinătate a Spitalului Clinic Municipal, fiind legat de clădirea acestuia print-un culoar de acces. Ambulatoriul și cabinetul de chirurgie asigură un climat optim de desfășurare a actului medical (consult și tratament) în condiții de discreție și confidențialitate.

Medicii și asistentele de la cabinetul de chirurgie sunt profesioniști cu ani de experiență în domeniu.

Cabinetul este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a județului Cluj astfel asigurându-se decontarea serviciilor de ambulatoriu pe baza biletelor de trimitere eliberate de către medicul de familie sau de către alți medici specialiști.

Pentru decontarea serviciilor prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de sănătate este necesară prezentarea obligatorie la cabinet a unor documente (vezi anexa).

Activitatea integrată de ambulatoriu permite o continuitate a actului medical, pacienții fiind cosultați în cabinetul din ambulatoriu, trimiși pentru investigații de laborator și paraclinice pentru precizare și completare de diagnostic, programați pentru internare și intervenția chirugicală. La externare pacienții sunt preluați pentru controale, pansamente, suprimare de fire de sutură, prelungire de concedii medicale, întocmire de referate medicale.

DOMENIUL DE ACTIVITATE

Domeniul de activitate este reprezentat de:

 • Consultații de specialitate chirurgie generală
 • Consulturi de specialitate în vederea obținerii permisului de conducere autovehicole, a permisului de portarmă
 • Consulturi de specialitate în vederea înscrierii la diverse concursuri sau premergatoare angajării
 • Acordarea sau prelungirea certificatelor de concediu medical pentru specialitatea de chirurgie generală
 • Întocmirea de referate medicale către Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă (CECM) în vederea prelungirii perioadei de concediu medical ce depășește 90 zile calendaristice în ultimele 12 luni
 • Întocmirea de referate medicale de specialitate pentru comisii de expertiză a gradului de handicap
 • Întocmirea de referate medicale de specialitate pentru acordare de dispozitive și proteze medicale
 • Eliberarea de adeverințe medicale
 • Mici intervenții chirurgicale (incizii, excizii, electrocauterizări, cura chirurgicală a unghiei încarnate, debridări, etc.)
 • Infiltrații
 • Pansamente

DOTĂRI

 • Instrumentar chirurgical pentru mici intervenții chirurgicale
 • Electrocauter

ECHIPA MEDICALĂ

Toți medicii care au program de activitate în Ambulatoriul de chirurgie generală au integrare clinică și în secția de chirurgie generală din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

 • SEF LUCR. DR. TUDOR POP – medic primar chirurgie generală
 • SEF LUCR. DR. DAN AXENTE – medic primar chirurgie generală
 • SEF LUCR. DR. BOGDAN MICU – medic primar chirurgie generală
 • ASIST. UNIV. DR. DACIANA CHIRILĂ – medic primar chirurgie generală
 • ASIST. UNIV. DR. VLAD DUDRIC – medic primar chirurgie generală
 • DR. SMARANDA ISTOAN – medic primar chirurgie generală
 • DR. SORIN PORUMBEL – medic primar chirurgie generală
 • DR. DANIEL GLIGOR – medic primar chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă
 • DR. HORAȚIU SILAGHI – medic primar chirurgie generală
 • CARMEN MAGDAȘ – asistent medical PR PL

ORAR

SEF LUCR. DR. TUDOR POP: Vineri – 9.00 – 12.00
SEF LUCR. DR. DAN AXENTE:
Vineri – 12.00 – 15.00
ASIST. UNIV. DR. BOGDAN MICU: Marți – 12.00 – 15.00
ASIST. UNIV. DR. DACIANA CHIRILĂ:
Miercuri – 12.00 – 15.00
ASIST. UNIV. DR. VLAD DUDRIC: Marți – 9.00 – 12.00
DR. SMARANDA ISTOAN:
Luni, miercuri – 9.00 – 12.00
DR. SORIN PORUMBEL: Joi – 12.00 – 15.00
DR. DANIEL GLIGOR: Zilnic – 8.00 – 9.00
DR. HORAȚIU SILAGHI: Joi – 9.00 – 12.00

PROGRAMĂRI

Tel.: 0735.406.249 (cabinet) – zilnic între 13.00 – 15.00
Tel.: 0735.406.258 (fișier)

CONTACT

Tel.: 0735.406.249 (cabinet)
Tel.: 0735.406.251 (cabinet)
Email: chirurgie.ambulator@spitalclujana.ro

 ANEXA

Documente necesare la cabinetul de ambulatoriu chirurgie generală

Pentru consult de specialitate:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie către “chirurgie” sau “chirurgie generală”. Biletul are valabilitate de 1 luna de la momentul emiterii sale. Pe baza acestui bilet se poate face consultația inițială și încă 2 (doua) controale;
 • pentru chirurgie plastică, pacienții trebuie să prezinte bilete de trimitere de la medicul de familie/specialist, cu specificația „pentru chirurgie plastică”;
 • card de sanatate (este obligatorie cunoașterea codului PIN);

Pentru prelungirea concediului medical (se face în ziua expirării concediului eliberat anterior; în cazul în care ziua expirării este la sfârșit de săptămână – sâmbăta sau duminica – prelungirea se face în ziua de vineri anterioară):

 • bilet de trimitere de la medicul de familie către “chirurgie” sau “chirurgie generală” sau bilet/scrisoare medicală de ieșire din spital (secție de chirurgie), semnat și parafat de medical curant și pe care sunt înscrise datele certificatului de concediu medical inițial (seria și numărul certificatului, codul de indemnizație și codul de boală)
 • Biletul de trimitere sau biletul/scrisoarea medicală de ieșire din spital poate folosi ca document de prezentare inițială și la 2 (două) prelungiri ale concediului medical
 • eventual copie după certificatul de concediu medical anterior eliberat
 • adeverință de serviciu pe care să fie menționate zilele de concediu medical în ultimele 12 luni calendaristice (model standard eliberat de angajator)
 • card de sănătate (este obligatorie cunoasterea codului PIN)

Pentru întocmirea de referate medicale sau adeverințe medicale:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie către “chirurgie” sau “chirurgie generală”. Biletul are valabilitate de o lună de la momentul emiterii sale;
 • card de sănătate (este obligatorie cunoasterea codului PIN);
 • pacienții trebuie să prezinte toate documentele medicale de care dispun (bilet de ieșire din spiatal, analize medicale făcute anterior.

Pentru consultul de specialitate în vederea obținerii permisului de conducere a autovehiculului, a permisului de portarmă sau a consultului pentru angajare:

 • fișă de consultație (referatul) eliberată de fișierul ambulatoriului pe baza cărții de identitate
 • chitanța de plată a consultațiilor (“pachet” de consultații)