BIROU DE PRESĂ

PURTĂTOR DE CUVÂNT

Asist. univ. dr. BOGDAN MICU, Director Medical
Tel: 0735-406102
mail: directormedical@spitalclujana.ro

Dispozitia nr. 1 /06.01.2020

ACCESUL MASS-MEDIA

Prin procedura Acces mass-media, conducerea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca stabilește:

  • modul de asigurare a unei bune colaborări cu reprezentanții mass-media;
  • modul de comunicare, prompt si corect, a noutăților și evenimentelor petrecute în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca;
  • respectarea dreptului persoanelor de a avea acces la informațiile de interes public, așa cum sunt reglementate de Legea 544/2001;
  • respectarea dreptului la imagine și la viață privată a persoanelor.

Procedura operațională Acces mass-media, Cod PA.08, Ediția 1, Rev. 2
Legea 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Hotararea 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Ordinul 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății Publice