COMPARTIMENT DE GASTROENTEROLOGIE

DESCRIERE

Compartimentul de Gastroenterologie face parte din structura Secției Clinice de Medicină Internă și are un număr de 15 paturi. Acestea sunt dedicate diagnosticului și tratamentului pacienților cu afecțiuni ale tubului digestiv și glandelor anexe.

Deși gastroenterologia a constituit o preocupare mai veche a Secției de Medicină Internă, odată cu înființarea Compartimentului de Gastroenterologie diagnosticul și tratamentul acestor pacienți a devenit o constantă a activității clinice în SCM.

Colaborarea dintre acest compartiment, Ambulatorul de Gastroenterologie și Compartimentul de Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică facilitează circuitul pacienților în drumul lor către diagnostic, iar colaborarea cu Secția de Chirurgie asigură acestor pacienți tratamentul chirurgical, atunci cand acesta este necesar.

Toți medicii care deservesc Compartimentul de Gastroenterologie efectuează ecografii abdominale și endoscopii digestive diagnostice și terapeutice.

ECHIPA MEDICALĂ

  • DR. CRIȘAN DANA – medic specialist medicină internă și gastroenterologie
  • DR. LAZĂR IOANA – medic specialist gastroenterologie
  • DR. MILITARU VALENTIN – medic primar medicină internă și gastroenterologie

DOMENII DE ACTIVITATE

Diagnosticul și tratamentul medical al bolilor tubului digestiv, ficatului, pancreasului, colecistului și căilor biliare.

DOTĂRI

Monitoare pentru urmărirea funcțiilor vitale ale pacienților aflați în stare gravă, care nu necesită transfer în Secția de Terapie Intensivă, injectoare automate.

Servicii hoteliere la standarde europene.

EDUCAȚIE

  • Stagii clinice și cursuri pentru studenții Facultății de Medicină, specializarile: Medicină Generală, Asistenți Medicali, Balneofiziokinetoterapie, Radiologie și Imagistică.
  • Formarea medicilor rezidenți de diverse specialități.
  • Conducerea de teze de licență.

CERCETARE

  • Realizarea de articole medicale pentru reviste naționale și internaționale
  • Participarea la conferințe de specialitate

CONTACT

Tel.: 0735.406.131 (secretariat)
mail: gastroenterologie@spitalclujana.ro