Furnizori de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu aflați în relație contractuală cu CASJ Cluj, pentru cazurile care necesită o monitorizare continuă imediat după externare