Informații referitoare la numărul de pacienți tratați pe an

În anul 2018, în cadrul Spitalului Clinic Municipal, au fost tratați un număr de 32.590 pacienți, din care 10.152 pacienți prin spitalizare continuă și 22.438 pacienți prin spitalizare de zi.

Informații referitoare la numărul de examene paraclinice realizate pe an

În anul 2018, în cadrul laboratorului de analize medicale, au fost efectuate un număr de 608.076 analize.

În anul 2018, în cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală, au fost efectuate un număr de 11.850 investigații imagistice, din care 2.801 CT-uri, 628 RMN-uri, 580 mamografii, 2587 radiografii, 5203 ecografii și 51 angiografii.

Informații referitoare la numărul de consultații realizate pe an în Ambulatoriu

Informații referitoare la dotări ale spitalului

Dotările sunt prezentate în cadrul fiecărei secții/compartiment/serviciu/cabinet.

Informații referitoare la instituții partenere pe diverse programe

Spitalul Clinic Municipal este partener alături de Institutul de Oncologie „Constantin Chiricuță” în Programul Național de Depistare Precoce a Cancerului de Col Uterin.

Informații referitoare la programe în care instituția este parte

Programul Național PACIENT CRITIC AP-ATI

Programul Național de Supleere a Funcției Renale la Bolnavii cu Insuficiență Renală Cronică

Tarife pentru cazare și masă aparținători

– Tarif cazare: 80 de lei/zi

– Tarif masă: 15 lei/zi