Anunt concurs Asistenti medicali

- 24.09.2018

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca organizeaza, in conformitate cu prevederile Legii 153/2017 si a HG nr. 286/2011, concurs in vederea ocuparii a 3 posturi de Asistenti medicali debutanti pe perioada determinata.

Pentru mai multe detalii despre concurs dati click aici.

Bibliografie

  1. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – Lucreţia Titircă.Ghid de nursing – Lucreţia Titircă.
  2. Manual de îngrijiri speciale acordate pacienţilor de asistenţii medicali – Lucreţia Titircă.
  3. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreţia Titircă.
  4. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  5. Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare.
  6. Ordinul MS nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, cu modificarile si completarile ulterioare.
  7. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului,cu modificarile si completarile ulterioare.
  8. Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
  9. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania.
Written by Webmaster SCM