Documente necesare pentru internare in sectiile clinice:

– bilet de trimitere de la medicul de familie pe care trebuie specificat sectia pe care se va interna pacientul (de ex: chirurgie, sau medicina interna, etc)

– card de sanatate

– acte care dovedesc plata asigurari de sanatate (adeverinta de la angajator, cupon de pensie)

Documente necesare pentru consultatie in cabinet ambulator:

Pentru consult de specialitate:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie catre ambulator (de ex: chirurgie). Biletul de trimitere are valabilitate de 1 luna de la momentul emiterii sale. Pe baza acestui bilet se poate face consultatia initiala si inca 2 (doua) controale
 • fisa de consultatie a pacientului se ridica (sau se intocmeste pe baza cartii de identitate) de la fisierul ambulatoriului
 • card de sanatate (este obligatorie cunoasterea PIN-ului)

Pentru prelungirea concediului medical (se face in ziua expirarii concediului eliberat anterior; in cazul in care ziua expirarii este in sfarsit de saptamana sau sambata sau duminica sau prelungirea se face in ziua de vineri anterioara)

 • bilet de trimitere de la medicul de familie catre ambulatorul de specialiate sau bilet/scrisoare medicala de iesire din spital (ex: sectie de chirurgie), semnat si parafat de medical curant si pe care sunt inscrise datele certificatului de concediu medical initial (seria si numarul certificatului, codul de indemnizatie si codul de boala). Biletul de trimitere sau biletul/scrisoarea medicala de iesire din spital poate folosi ca document de prezentare initiala si la 2 (doua) prelungiri ale concediului medical
 • eventual copie dupa certificatul de concediu medical anterior eliberat
 • fisa de consultatie a pacientului se ridica (sau se intocmeste pe baza cartii de identitate) de la fisierul ambulatoriului
 • adeverinta de serviciu pe care sa fie mentionate zilele de concediu medical in ultimele 12 luni calendaristice (model standard eliberat de angajator)
 • card de sanatate (este obligatorie cunoasterea PIN-ului)

Pentru intocmirea de referate medicale sau adeverinte medicale:

 • bilet de trimitere de la medicul de familie catre ambulatoriul de specialitate (ex: chirurgie).Biletul are valabilitate de 1 luna de la momentul emiterii sale.
 • fisa de consultatie a pacientului se ridica (sau se intocmeste pe baza cartii de identitate) de la fisierul ambulatoriului
 • card de sanatate (este obligatorie cunoasterea PIN-ului)

Pentru consultul de specialitate in vederea obtinerii permisului de conducere a autovehiculului, a permisului de portarma sau a consultului pentru angajare:

 • fisa de consultatie (referatul) eliberata de fisierul ambulatoriului pe baza cartii de identitate
 • chitanta de plata a consultatiilor