BIBLIOGRAFIE CONCURS REGISTRATOR MEDICAL

- 27.12.2017

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI  DE REGISTRATOR  MEDICAL

  1. Manuale de specialitate pentru operare pe calculator si lucru in Word, Excel, Windows 7, Windows 10, Adobe Reader.
  2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VIII, Cap. II. Persoane asigurate; Ordin CNAS nr. 581/2014.
  3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul IX si Ordinul nr. 559/ 2006.
  4. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
  5. Ordinul 1782/576 /2006 modificarile si completarile ulterioare privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
  6. Legea nr. 46/2003 drepturile pacientului.
Written by Vlad Pintea