Acte necesare incadrare medici rezidenti

- 20.12.2019

Acte necesare pentru încadrarea medicilor rezidenţi

  1. Copie repartiţie D.S.P.
  2. Copie Diplomă de Licenţă/Adeverinţă
  3. Copie Carnet de muncă respectiv adeverință după anul 2011 + nota de lichidare de la locul de muncă anterior
  4. Copie carte de identitate
  5. Copie certificat de naştere
  6. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  7. Un dosar plic
  8. Analize medicale – talon medicina muncii
  9. Extras de cont

Contact: 0735 4 06 105 – Resurse Umane

Dosarele de înscriere se vor depune la biroul Resurse Umane în perioada 06.01.2020 – 14.01.2020, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Written by Webmaster SCM